פריט ידע בית הספר של הקיץ

פריט ידע בית הספר של הקיץ

קפיצה אל: ניווט, חיפוש


בית הספר של הקיץ

חופשת הקיץ בישראל ארוכה מאד, וארוכה מדי עבור חלק מהילדים והילדות. חלקם מרגיש מבודד חברתית, חלקם חושש מהכניסה למערכת חדשה ולא ידועה. הם עשויים להרגיש תלושים, בחווית בין הזמנים. כדי להקל עליהם את החזרה ללימודים, וכדי לייצר תוכן וחיבורים, הקשרים וקשרים גם במהלך חופשת הקיץ,  אנחנו מזמינים אותם מדי שנה בחודשי יולי אוגוסט למיני מפגשים, שהמטרה הגלויה שלהם היא תוכנית ולימודית, אבל המטרה הסמויה שלהם היא רגשית וחברתית, כחלק מתהליך ההתאקלמות.


באופן פורמאלי מציע בית הספר של הקיץ ישור קו לימודי, למצטרפים חדשים. בפועל זו ההזדמנות שלנו להתחיל את תהליך החיברות בשלב מוקדם יותר, בקבוצות שרובן מורכבות מילדים וילדות שעוד לא מכירים. זה זמן שמאפשר לנו לאפיין ולדייק צרכים, לצד יצירת תחושת שייכות והכרות עם השפה והתרבות הבית ספרית.


דוגמאות של מערכת קיץ:

https://www.facebook.com/groups/tlvankori/permalink/2751443571809909/

https://www.facebook.com/photo?fbid=4885211348171322&set=g.805595676128035


פוקוס קיץ באנגלית

לשיפור מיומנויות שיח, כתיבה ודקדוק בכל הרמות. סדנה רב גילית

מתי?: 4 מפגשים במהלך יולי

בהדרכת:דנה סמו והמתרגלים


5https://www.facebook.com/photo?fbid=10156529292842549&set=g.805595676128035


פוקוס קיץ במתמטיקה

ישור קו במתמטיקה לתלמידי 4-5 יח״ל לפני פתיחת שנת הלימודים הפורמאלית.

מתי? שני סבבים 4 שעות 4 ימים כל אחד במהלך אוגוסט


https://www.facebook.com/photo?fbid=3467786646580473&set=g.805595676128035