מונח למידה מחוברת

מונח למידה מחוברת

קפיצה אל: ניווט, חיפוש


למידה מחוברת היא למידה שמגיבה למציאות משובשת, כזו שלא ניתן לתכנן או לצפות מראש. לכן היא מבוססת על פירוק והרכבה של תפיסת המקום, הזמן והחומר, בהתאם למציאות המשתנה.

למידה מחוברת מחברת בין למידה פיזית ללמידה אונליין, בין למידה פורמאלית ללמידה בלתי פורמאלית, בין תאוריה לפרקטיקה, בין הרגשי, החברתי והלימודי, ובעיקר, בין א.נשים למציאות המשתנה.

טרום המשבר, הכרנו מודלים שמשלבים בין למידה פיזית ולמידה דיגיטלית בהתאם לצורך ותובנות פדגוגיות - כמו למידה היברידית או למידה משולבת (Blended Learning), אבל המשבר כופה עלינו התנהלות שאינה מונעת או מוכוונת שיקולים פדגוגיים הוראתיים סטריליים, אלא תנאים והגבלות חיצוניים, בלתי צפויים ומשתנים שאינם קרואים. כדי שנוכל לנצל ולנהל את ההזדמנות הזו, אנחנו חייבים לבחון אותה באופן ביקורתי ולייצר שפה חדשה שתעזור לנו להשתחרר מקבעונות תפיסתיים ארוכי שנים . אי אפשר עוד לדבר על למידה באותה טרמינולוגיה. צריך לפרק את התפיסות, המבנים וההרגלים.